Core Team

 • Emmanouil Lantzanakis – Licensee

 • Vasileia Kounelaki

 • Maria Maragaki

 • Kallia Mastoraki

 • Manolis Nikolaidis

 • Ioannis Palamas

 • Angeliki Rozaki

 • Gogo Stavrakaki

 • Angelos Stergiou

 • Lampros Tsikalakis

 • Giannis Fountoulakis

 • Nikolaos Fragkiadakis

Volunteers

 • Derek Boyd

 • Maria Garefalaki

 • Harrys Dimoulas

 • Liz Drummond

 • Panagiota Levantaki

 • Eleftheria Panagiotaki

 • Marios Mamoutis

 • Verzin Stepanian