Core Team

 • Emmanouil Lantzanakis – Licensee

 • Nassos Zagotis

 • Vasileia Kounelaki

 • Maria Maragaki

 • Kallia Mastoraki

 • Manolis Nikolaidis

 • Ioannis Palamas

 • Eirini Plomariti

 • Nikos Rapanis

 • Angeliki Rozaki

 • Gogo Stavrakaki

 • Angelos Stergiou

 • Dimitris Tiniakos

 • Lampros Tsikalakis

 • Giannis Fountoulakis

 • Nikolaos Fragkiadakis